Ceza Hukukuna Giriş 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 3.Soru

3.Soru
Ceza Hukukuna Giriş 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 3.Soru
transkript: 3_ Taksirle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ceza kanununda tanımlanan bir fiili istemeyerek özen yukumlüiüğünun ıhlali suretiyle gerçekieştiren ve bunu yükümiulijkienne aykın şekilde öngörmeyen kişi biiİnÇSiZ taksirden sorumludur. B) Taksirli bir Gilden dolayı kişinin cezalandıriiabılmesi ıçın, bunun açıkça kanunda belıriiimiş oiması gerekir C) Taksirli hareketlerin Dirieşerek bir suçun oluşumuna sebebıyet verdıği hallerdei herkes kendi kusurlu fıılınden sorumiudur. D) iştirak hükümleri taksim suçlarda uygulanmaz E) Kişının kastının tespıı edilemedıği hallerde, taksırinden dolayı sorumlu tutulması esastır
Yorumlar
  • 0 Yorum