Ceza Hukukuna Giriş 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 9.Soru

9.Soru
Ceza Hukukuna Giriş 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 9.Soru
transkript: 9. Aşağıdakilerden hangisi TCK'da öngörülen güvenlik ledbirlerinden biri değ ildir? A) Kazanç müsaderesi B) Belli hakları kuîlanmaklan yoksun bırakaa C) Tutuklama D) Akıl haStaIarına özgü güvenîik tedbirleri ) m Eşya müsaderesi
Yorumlar
  • 0 Yorum