Çocuk Gelişiminde Program 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 14.Soru

14.Soru
Çocuk Gelişiminde Program 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 14.Soru
transkript: 14_ Kurum merkezli eg m ile ilg aşağıdaki Madelerden hangisi yanlıştır? A) B) C) Ingiiterğde kadın işçılenn verimhliklerinı artırmak amacıyla oluşturulan kurumlar bu alanyn ilk örneğidir. Kurum merkezli eğmme yalnızca UkUİ öncesi yaş grubu çocukları dahil edilir. Hedef kıtle, doğumdan zorunlu o'ğremm çağına kadar olan yaş aralığmdaki çocukîardır. 043 yaş grubu <çin kreşlerde kurum merkezli eğium verilmektedir. Çocukların bedensel, zrhinsel, duygusal ve sosyaî geiişimleri eğitim programlarının içmde yer alır
Yorumlar
  • 0 Yorum