Çocuk Gelişiminde Program 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru

5.Soru
Çocuk Gelişiminde Program 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru
transkript: 5. |. Eğitsel Performans ||. Öğrencı Tamma Kartı |||. Bıreyselleştırılmış Eğıtım Programı Formu Yukarıdakilerden hangi eri Milli Eği m Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönelmelıği doğrultusunda hazırlanması gereken BEP dosyasında yer alan başlıklardandır? A) Yalnız ||| B) Ive [| C) Ive HI D) ıı ve ııı E) |, II ve III
Yorumlar
  • 0 Yorum