Çocuk Gelişiminde Program 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 6.Soru

6.Soru
Çocuk Gelişiminde Program 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 6.Soru
transkript: 6. Özel gereksinimli çocuklar için gelişimsel destek programlarının yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) B) C) D) E) Erken müdahale kavramı doğumdan 3.5 yaşa kadar olan bebek ve küçük çocuklara sağlanan hizmeti ifade eder. Ülkemizde bebek ve küçük çocuklar için erken müdahale zorunludur. Eğitimler Bireyselleşıirilmiş Okul Hizmet Planları çerçevesinde geliştirılmelidır. Eğitimler içın iki farklı yaş grubunda program uyarlamalarına ihtiyaç vardır. Erken müdahale hizmetleri Milli Eğitim Bakanlığınca planlanır ve yürütülür
Yorumlar
  • 0 Yorum