Çocuk Gelişiminde Program 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 17.Soru

17.Soru
Çocuk Gelişiminde Program 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 17.Soru
transkript: 17. Kurum merkezli eğ m ile ilg aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) B) 0) 0—3 yaş grubu için kreşlerde kurum merkez" eğitim verilmekiedir. Ingilterede kadın işçilerin verimliliklerini artırmak amacıyla oluşturulan kurumlar bu alanınilk örneğ ir. Hedef kitle, doğumdan zorunlu öğrenım çağına kadar olan yaş araiığındaki çocukiardır. Çocuklarin bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyai geiişimierı eğilım programkannın içınde yer alır. Kurum merkezli eğitime yainızca okui öncesi yaş grubu çocukları dahii edilirv
Yorumlar
  • 0 Yorum