Çocuk Gelişiminde Program 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 19.Soru

19.Soru
Çocuk Gelişiminde Program 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 19.Soru
transkript: 19_TÜİK'in 2012 yılı çalışan çocuklar anketi sonuçlarına göre, ekonomik işlerde çalışan çocukların çalışma nedenlerinden hangisi & düşük orana sahiptir? A) İş cğrenmek, meslek sahıbw olmak B) Kendi gereksinimlerinı karşılamak C) Aılesının wsteğı D) Hane halkı gelirine katkıda bulunmak E) Hane haîkının ekonomik etkinlikîerine yardımcı olmak
Yorumlar
  • 0 Yorum