Çocuk Gelişiminde Program 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 20.Soru

20.Soru
Çocuk Gelişiminde Program 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 20.Soru
transkript: 20. |. Eğitsel Performans ||. Öğrencw Tamma Kartı ||| Bireyselleştırilmiş Eğitim Programı Formu Yukarıdakilerden hangi ri Milli Eği m Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmelıği doğrultusunda hazırlanması gereken BEP dosyasında yer alan başlıklardandır? A) Yaînız ||| B) Ive “ C) lw.ı HI D) II ve III E) |, ıı ve ııı
Yorumlar
  • 0 Yorum