Fransızca 1 2012 - 2013 Ara Sınavı 13.Soru

13.Soru
Fransızca 1 2012 - 2013 Ara Sınavı 13.Soru
transkript: 13. (ı-Moi, je suıs ıtalienne. Et Pam? , i| estcanadien.» Choisisseı Ie motll’expression qui convient. Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. ) Moı ) Lui ) Toi ) ) DOW) Elle || rn
Yorumlar
  • 0 Yorum