Fransızca 1 Deneme Sınavı Sorusu #642937

Aşağıdaki fiil çekimlerinden hangisi cümledeki boşlukları en iyi şekilde tamamlar ?

“Chaque matin Ludivique ____________ à 6 heures, puis il ________ son petit déjeuner.” 


se réveillent/prend

me réveille/prennnent

te réveille/prends

me réveille/prends

se reveille / prend


Yanıt Açıklaması:

“Se réveiller” fiilinin “o” zamirindeki çekimi “se réveille”dir ve“prendre”fiilinin “o”zamirindeki çekimi ise “prend”’dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum