Fransızca 1 Deneme Sınavı Sorusu #644904

Aşağıdaki yardımcı fiilerden hangisi cümlede bulunan boşlukları en iyi şekilde tamamlar ?

“Ils ________ acheté une voiture et ils ________ partis pour Istanbul. Puis ils  ________ retrouvé leurs amis.”


ont/sont/ont

sont/ont/sont

sont/sont/ont

ont/ont/sont

sont/ont/ont


Yanıt Açıklaması:

Geçmiş zamanda kitapta verilen “être” yardımcı fiili ile kullanılan 15 fiil haricindeki tüm fiiller “avoir” yardımcı fiilinin şimdiki zaman çekimiyle kullanılır.

Yorumlar
  • 0 Yorum