Fransızca 1 Deneme Sınavı Sorusu #666927

Lequel/ Lesquels des éléments suivants est/sont utilisé(s) pour parles des habitudes?

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri alışkanlıklarımızdan bahsederken kullanılır?

I.   Tous les jours
II.  Demain 
III. Toujours
IV.  Le mardi 
V.   La semaine dernière
VI.  De temps en temps


I ve III

II ve V

V ve VI

I, III, IV ve VI

I, II, III, IV, V ve VI


Yanıt Açıklaması:

II. seçenekteki yarın anlamına gelen "demain" ve V. seçenkteki geçen hafta anlamına gelen "la semaine derniere" belli bir zaman diliminde yaptıklarımızan bahsederken kullanılırken diğer seçeneklerdedkiler (her gün, hep, salıları ve zaman zaman) alışkanlıklarımızdan bahsederken kullanılan zaman zarflarıdır. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum