Fransızca 1 Deneme Sınavı Sorusu #642896

Aşağıdaki sıfatlardan hangileri verilen cümledeki boşlukları en iyi şekilde tamamlar ?

“Nous avons une _______ maison et nous avons ______ meubles.”


grand/vieux

grandes/vieux

grands/vieilles

grande/vieille

grande/vieux


Yanıt Açıklaması:

“ Maison” dişil ve tekil bir isim olduğu için sufatı da “grande” olacaktır. “Meubles” ismi ise eril ve çoğul olduğu için sıfatı da “vieux” olacaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum