Fransızca 2 2013 - 2014 Tek Ders Sınavı 13.Soru

13.Soru
Fransızca 2 2013 - 2014 Tek Ders Sınavı 13.Soru
transkript: 13. Aîain . - La vie en couple c'est . maas Ia we de câlibalaire c'est ' _ Marcz- Oh! Tu dıs ça parce que tu es câlibalaire! Trouvez les mots qui conviennent. Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcükleri bulunuz. A) bonne/meilleur B) bon / mieux C) bon ! meıHeure D) bıen/mweux E) bwen/meilleur
Yorumlar
  • 0 Yorum