Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset 2016 - 2017 Ara Sınavı 2.Soru

2.Soru
Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset 2016 - 2017 Ara Sınavı 2.Soru
transkript: 2. Gelişmekte olan ülkelerdeki insan hakları ihlalleri ve insan haklarının korunması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) C) D) Gelışmekle oları ulkeler açısından ınsan hakları ıhlalleri ile ilgili problemlerin çözümü demokrasiye geçiş değil demokrasınin güçlendirilmesidir. İnsan haklan karnesi zayıf olan gelişmekte olan ülkelerin silah ilhalalı da düşüktür. Gelışmekle olan ulkelerde ınsan haklarına saygı ile yabancı yelirım arasında yakın ve pozitif bir İiİŞki vardır. Demokrasinin kbkleşmediği gelişmekte olan ülkelerde insan hakları ihlalleri çok daha vahim bir hâl alabilmekledır. Gelışmekle olan ulkelerde vatandaşların insan haklarını kullanabilme kabiliyetleri insan hakları politikaları ile yakından ilişkilidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum