Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 16.Soru

16.Soru
Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 16.Soru
transkript: 16. Çin Komünist Partisi'ne ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Pam Politbüro'sunda sadece bir kadın görev yapmaktadm Pam devlet yardımı ve üye aidatları ile faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Pam Politbüro Daimi Komwtesi'nin üyelerinin %77'sw erkektir. Köyiüler, partı üyelerin üçte birini oluşturmaktadır Partıye üye olabiimek açin yerel parti bmrmne bir diîekçe ile resmen başvurmak gerekmektedir
Yorumlar
  • 0 Yorum