Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 2.Soru

2.Soru
Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 2.Soru
transkript: 2. Aşağıdakilerden hang i üçüncü dünyada sağlıklı bir siyasal sistemin oluşmasında & büyük engellerden biridir? Paxronaj mekanızmalarının varhğı Sıyasal meşruıyet (pmhtıcal Iegıtımacy) eksikliği Çocuk ölüm oranlarının düşüklüğü Vergi oranlarının yüksekliğı Çocuk doğum oranlarının yüksekliği
Yorumlar
  • 0 Yorum