Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 4.Soru

4.Soru
Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 4.Soru
transkript: 4. Kamu politikalarının oluşumunda dernekler ve meslek odaları gibi toplumsai örgütlerin devlet kontrolünde karar verme sürecine dahil olduğu sisteme ne ad ver ? A) Korporatızrn B) Merkantalizm C) Balsa Famıha D) Faveîa E) Nispi saçım
Yorumlar
  • 0 Yorum