Genel İşletme 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 14.Soru

14.Soru
Genel İşletme 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 14.Soru
transkript: 14. Aracısızlaştırmanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) E) Bir ürünün üreticiden tüketiciye doğru ulaştırılması sırasmda takip emgi yoldur. Bir üreticinin ürünlerini tüketiciye herhangi bır aracıdan yarananmaksızın doğrudan satmasıdır. Urümerin, hızmetlerin ya da düşüncelerin tüketicilere duyurulmasw ve benimsetilmesi ıçin, bır ücret karşıhğında, kışısel olmayan biçimde sunulmasıdır. Urumerin pazarlanmasını sağlayan wşletme içi örgütsel birimlerin ve işletme dışı pazanama örgunennın oluşturduğu yapıdır. Dağmm kanalı içerisinde yer alan bir ya da birkaç basamağın ortadan kaldırılmaswdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum