Genel İşletme 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 20.Soru

20.Soru
Genel İşletme 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 20.Soru
transkript: 20_Dönen varlıkların tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) İşletme faaliyetlerinm sürdürülmesinde bir faaliyet döneminden daha umn süre kullanılacak olan ve hemen paraya çevrılmesr beklenmeyen varhklardır. İşletmenin mülkiyetinde olan ve işletmenin gelırsağlama gücü açısından fayda sağlama kapasitesi olan ekonomik değerlerdir. İşletmenmsampolduğu,para,makine,arsa, bma gibi fıziki mieliğe sahip olan varlıklar ile alacaklar gibı hak şeklinde Hzıki mtelıği olmayan varlıklarıntoplamıdır Bir faaliyet dönemi xçinde kullanıîacakq tüketilecek, salıiacak, tahsil edilecek unsurlar ile paranın kendısmden oluşan maddi büyüklüklür. İşletmenin sahip oldugu üretim faktörlerinin tamamıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum