Genel İşletme 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 4.Soru

4.Soru
Genel İşletme 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 4.Soru
transkript: UIus-devıet otoritesinin zayıflamasu ülkelerarası sınırların gevşetilmesi ve uluslararası kuruluşların öneminin artması olarak sıralanabilecek küreselleşmenin etkileri aşağıdaki hangi genel çevre bileşenine aittir? A) Ekonomik çevre B) SiwsaI—yasal çevre C) Sosyo kültürelçevre D) Teknolojik çevre E) Doğal çevre
Yorumlar
  • 0 Yorum