Genel İşletme 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 5.Soru

5.Soru
Genel İşletme 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 5.Soru
transkript: 5. Nüfusu yaşlanmakta olan bir toplumdaki tüketim kalıplarının, yaş ortalaması daha düşük ve nüfusun çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bir toplumdan farklılıklar göstermesi aşağıdaki çevrelerden hangisi altında incelenir? A) Ekonomıkçevre B) SiyasaI—yasal çevre C) Doğaî çevre D) SosyokültüreIçevre ) E Teknoloji çevresi
Yorumlar
  • 0 Yorum