Genel İşletme 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 7.Soru

7.Soru
Genel İşletme 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 7.Soru
transkript: Prosedüre! adalet ile ilg aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) B) 0) İnsanlara eğer toplum için fayda sağiawcaksa farkli şekilde davranılabilir. Çoğunluğun en iyi faydası için olana ulaşmaktemelamaçiır. Kuralların adil bır şekılde uygulanması gerekir. Kurallar açık bir şekilde onaya konmalı, tarafsız ve iutarlı bir şekilde yururiuğu sağlanmalıdir. Farkiı algılarfarkiı kararlar üretebilir. Örgüt içindeki bireylerin birbirlerine karşı davranışiannda algilanan dürüstlük düzey davranışlarin belirleyicisıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum