Genel İşletme 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 1.Soru

1.Soru
Genel İşletme 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 1.Soru
transkript: 1_ Yalnızlık, yalıtılmışlık, toplum ve grup tarafından kabul edilmeme ve cezalandırma duyguları aşağıdaki ih(iyaç|arın hangisi karşılanmadıg'ında ortaya çıkar? A) Saygı ıhlıyacw B) Güvenlik whtiyacı C) Fızyolojık ihtryaçlar D) Kendini gerçekleştirme ihtayacı E) Ait olma ve sevgi ihtıyacı
Yorumlar
  • 0 Yorum