Genel İşletme 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru

12.Soru
Genel İşletme 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru
transkript: 12,Aracısız|aştırmanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir? E) Dağıtım kanalı ıçerisinde yer alan bir ya da birkaç basamağın ortadan kaîdırılmesıdrrv Bir dizi Yizwksel ve kimyasal özelîiğin kolaylıkla görülecek biçimde bir araya toplanıp birleşurıldiğw maddedir Ürünlenn, hizmetîerin ya da düşünceîerin tükencilere duyurulması ve benimsetilmesi ıçın, bir ücret karşmğmda, kışıseî olmayan bıçımde sunulmasıdw. Ürünlerin pazarlanmasım sağlayan işîetme içı örgütsel bwrimlerin ve işıetme dışı pazarlama örgimerimn oluşturduğu yapıdır Bir ürünün üretimden tüketiciye doğru ulaştırılması sırasında takıp ettiği yoldur
Yorumlar
  • 0 Yorum