Genel İşletme 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 17.Soru

17.Soru
Genel İşletme 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 17.Soru
transkript: 17. Aşağıdakilerden hang faydalı olabilmesi içın sağlanması gereken koşullardan biri değ ildir? A) Fınansal bılgılerin yapılan ışler ve alınacak kararîar ıle Hgılı olmasa B) Finansal bwlgilenn karşılaştırwlabilir olması C) Bilgilerin güvenilir olması D) Bılgilerın eîektronik ortamda yer aîması E) Bilgılerin kolayca anîaşılabilir oîması
Yorumlar
  • 0 Yorum