Genel İşletme 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 9.Soru

9.Soru
Genel İşletme 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 9.Soru
transkript: 9. Aşağıdakılerden hangısı yalın üretimin son amacıdır? Üretim süreci boyunca swfır kayıpta gerçek bir değer yaratma süreci ile tüketicwlere ulaşmaklırv Uretim sistemlerı arasında en fazla Hetişim ile standart bir ürün üretmektir. EI işçıhğı kullanılarak yapılan uretim süreçlerini en düşük düzeye mdirmektir. Heri düzeyde gelişmiş üretım teknolojisw ve üretim sistemlenni kullanarak ürünler uretmektır Çok miktarda üretim yaparak parça başı sabit maîiyel giderîerim düşürmeklir
Yorumlar
  • 0 Yorum