Genel Muhasebe 2 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 10.Soru

10.Soru
Genel Muhasebe 2 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 10.Soru
transkript: 10. Aşağıdaki hesaplardan hangisi “Borç ve Gider Karşılıkları“ grubunda yer almaz? A) Mahyet Grderleri Karşıhğı Hesabı B) Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yukumîulukîerı Hesabı C) Kıdem Tazminatı Karşwlığı Hesabı D) Dönem Kârw Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükîer Karşılığı HeSabı E) Alınan Sıpariş Avansiarı Hesabı
Yorumlar
  • 0 Yorum