Genel Muhasebe 2 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 18.Soru

18.Soru
Genel Muhasebe 2 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 18.Soru
transkript: 15- DWGER OLAĞAN GELIR GELECEK AVLARA VE KARLAR AH GELİRLER 12.000 75.000 12.000 Yukarıdaki büyük defter kayıtlarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? A) Dığer olağan gelır ve kâriar olarak kaydedilen tutarın 12000 Türk Lirası gelecek döneme aımr. 3) Içinde buiunulan döneme aıt gelir 75.000 Türk Lirasıdwr. C) Dönem Kâr veya Zarara Hesabma devredılecek tutar 63.000 Turk Lırasıdır. D) Gelecek Aylara Ait Gehrler 12.000 Türk Lirası olarak bıîançoda yer alacaktır E) DiğerOîağan Gelırve Kârîarişlelmenin gelır tablosunda 63.000 Türk Lirası oîarak yer alacaktır
Yorumlar
  • 0 Yorum