Genel Muhasebe 2 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 2.Soru

2.Soru
Genel Muhasebe 2 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 2.Soru
transkript: 2. ŞîRAKLER HS. XXX İŞTİRAKLER VENWDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HS xxx Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? A) B) C) D) E) Yeniden değerleme sonucunda değer artış fonu sağlanmasına Iştıraklerin elden çıkarıîmasma Yeniden değerleme sonucunda meydana gelen artışların ortaklara dağıtılmasma İştirakler hesabında meydana gelen azalmaya Şirketin sermaye artırımrnı yeniden değerleme sebebiyle oluşan değer artış fonlarını sermayeye eklemesiyle yapmasına
Yorumlar
  • 0 Yorum