Genel Muhasebe 2 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 3.Soru

3.Soru
Genel Muhasebe 2 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 3.Soru
transkript: 3. Aşağıdakilerden hangısı maddi olmayan duran varlıkların özelliklerinden biri değ ildir? A) Herhangı bir fiziksel varlığının bulunmaması E) İşletmeye gelecekte ekonomik yarar sağlayacak nitelik taşıyan harcamatar olması C) Maliyet bedelleri ile aklifleşlirilmesi D) Amortismana teba tutulmaması E) Yararlı ömürlennin olması
Yorumlar
  • 0 Yorum