Genel Muhasebe 2 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 7.Soru

7.Soru
Genel Muhasebe 2 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 7.Soru
transkript: 7. Finansman bonoları ıskontolu ihraç edildikleri için bunların nominal değerleri ile satış fiyatları arasındaki fark bir anlamda gelecek aylara ail gider n' ndedir ve döneme ait gidere dön şünceye kadar aşağıdaki hesaplardan hangisinde bekletilir? A) Çıkanlmış Bono ve Senetler Hs. B) Finansman Giderieri Hs. C) GıderTahakkukîarw Hs. D) Menkul Kıymeüerihraç Farkîan Hs. E) Gelecek Ay'ara Ait Gelirler Hs.
Yorumlar
  • 0 Yorum