Genel Muhasebe 2 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 8.Soru

8.Soru
Genel Muhasebe 2 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 8.Soru
transkript: Esas faa yetlerle ilg olarak hammadde- malzeme, ticari mal ya da hizmet kredili olarak sahn alındığında işletmenin borcu aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? A) Satıcılar Hesabmda B) AIıcwIarHesabında C) Ticari Borçlar Hesabında D) Ertelenmiş Tacan Borçîar Vade Farka Hesabında E) Dığer Çeşitli Borçlar Hesabında
Yorumlar
  • 0 Yorum