Genel Muhasebe 2 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 13.Soru

13.Soru
Genel Muhasebe 2 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 13.Soru
transkript: 13, “A" işletmesinin 21/04/2015 tarihinde Onaklara Borçlar hesabınin kaianı 200.000 TL' dir. İşletme aynı dönem içinde ilgili borçlara ilişkin faiz uygulamış ve oriaklardan alınan borçlara iiişkin hesapianan faiz toplamı 10.000 TL ve işletmenin özsermayesi 50.000 TL' dir. Bu bilgilere göre işletmenin ör kaç TL' dir? lü sermayesi A) 14.000 B) 22.000 C) 30.000 D) 43,000 E) 50.000
Yorumlar
  • 0 Yorum