Genel Muhasebe 2 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 16.Soru

16.Soru
Genel Muhasebe 2 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 16.Soru
transkript: 16. İşletmenın henüz faturası gelmemış olan Aralık ayına aıt elektrık kuHamm bedelrnın 250 TL olduğu öğrenılmişlir Bu durumda yapılacak muhasebe kaydında aşağıdakilerden hangisi borçlu olarak kaydedilecektir? )> Geıecek Yıllara Ait Giderler ) ) Dönem Kâr veya Zararı ) Genel Yönetim Gider)eri ) ) ÜÖUJ Gelecek Aylara Ait Giderler Gider Tahakkukları rn
Yorumlar
  • 0 Yorum