Genel Muhasebe 2 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 2.Soru

2.Soru
Genel Muhasebe 2 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 2.Soru
transkript: 2. “A" İşletmesi 15 Nısan 2015 tarihinde, bir inşaat wşi açin davet eniğı 4 işletmenin her bırinden 2 000 TL geçici lemma: wstemekledir. X. Z, Y işletmeleri geçıcı lemınatı nakden ederken. V ışîetmesw (emınat mektubu vermıştwr. Bu bilgilere göre teminat mektubunun alınmasına ait yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) ALINAN DEPozh'o VE TEMİNATLAR HS. 2.000 KASA HS. 2-000 TEMİNAT MEKTUBUNDAN BORÇLAR HS. 2.000 TEMİNAT MEKT'UBLINDAN ALACAKLAR MS. 2-00“ TEMİNAT MEKTUBUNDAN ALACAKLAR us. 6.000 TEMİNAT memnunum BORÇLAR HS. 6000 TEMİNAT MEKTUBUNDAN ALACAKLAR HS. 2.000 TEMİNAT MEKTUBUNDAN BORÇLAR HS. 2.000 KASA HS. 2.000 ALINAN DEPOZİTD VE TEMİNATLAR HS 2.000
Yorumlar
  • 0 Yorum