Girişimcilik 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru

12.Soru
Girişimcilik 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru
transkript: 12. Bir işletmenin finansman ihtiyacının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır? A) Dönen ve duran varhklar toplamı B) Özkaynaklarınm toplamı C) Kısa ve uzun süreli borçlar toplamı D) Borçtarın vade yap<sı E) Donen varlıkîar toplama
Yorumlar
  • 0 Yorum