Girişimcilik 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 15.Soru

15.Soru
Girişimcilik 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 15.Soru
transkript: 15. Aşağıdakilerden hangisi gelişmi ülkelerin makroekonomik koşulları içerisıude yer alır? A) Sosyal ve küîtürel yapı 8) Eğitim C) Sosyal yapı D) Gayri safa yurt içı hasıla E) Kültüreî yapı
Yorumlar
  • 0 Yorum