Girişimcilik 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 7.Soru

7.Soru
Girişimcilik 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 7.Soru
transkript: Aşağıdakilerden hangisi iş planının bir özelliği değildir'? A) E) E) İş planı, şu anki durumu ortaya çıkacak ihtıyaçları ve yeni işletmenin olası sonuçlarını gösterir. İş planında, işletmenin tüm unsurlarının tanımlanması gerekmektedir Iş planı hangı alana yatırım yapmamız gerektiğini bulmamwza yardımcı olur' Iş pîanı: firmamn başarılı olabilmesi ve/veya finansal açıdan varlığım sürdürebi!mesi için neler yapılması gerektiğine ilişkin karar verme sürecinin en önemli adrmıdır. Iş planı. işletme için gerekli man nnansman kaynakîannh bunların nasıl sağlanacağını ortaya koyar ve kurulması düşünmen gırışımın neden başanh olacağını gosterır.
Yorumlar
  • 0 Yorum