Girişimcilik 2013 - 2014 Ara Sınavı 12.Soru

12.Soru
Girişimcilik 2013 - 2014 Ara Sınavı 12.Soru
transkript: 12. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığı engelleyen örgütsel faktörlerden biri 1293911? A) Orgühçerısindeki aşırı hiyerarşi B) Orgünçerisindeki aşırıbürokrasi C) Orgüne yeralıcılık açın gerekliîîzikseîonamm bulunması D) Aşırı depanmanlaşma E) Başarısız yaratıcılık denewmlerımn cezalandwrılması
Yorumlar
  • 0 Yorum