Girişimcilik 2013 - 2014 Ara Sınavı 14.Soru

14.Soru
Girişimcilik 2013 - 2014 Ara Sınavı 14.Soru
transkript: 14.Yaratıcı|ık ve iş fikirleri arasındaki ilişki artıran faktörlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi Enlıştır? A) 8) E) Degişim yaşandığı müddetçe her zaman yeni iş “kirlerine ve bunu ortaya çıkaran yaraticılığa ihtiyaç oiacaktır. Sorunlar ginı ıhtıyaçlar ve bunu karşılama biçimleri de sürekh değişeceğinden yeni iş nkirlen için yaratıcılığa başvurulacaktır. Müşterılerın yenı deneyımler yaşamak isiemesi, önem verdikierı, değerverdiklerınin sürekli olarak değişmesi yaratıcılık ve iş nkirlenni ön plana çıkarın Değişımin süreklıliği yaratıcılığı ve iş akitlerine olan ihtiyacı da sürekli hale getirmektedir. Iş hkn yaratabilmek için değişimleri iyi anlamak ve barındırdığı fırsatları görmek gerekmez
Yorumlar
  • 0 Yorum