Girişimcilik 2013 - 2014 Ara Sınavı 15.Soru

15.Soru
Girişimcilik 2013 - 2014 Ara Sınavı 15.Soru
transkript: 15_Yaralıcılıklaki ilişkilen ırme öze ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur '? A) B) C) E) Her ilişkiîendirme aniamhdırv Fıkırlerı nkırlerle buluşturmak. bırleştirmek içm güçlü ağlar gerekli değHdir. İlişkiîendwme, fıkirlerin birbirini tamamladığı gibi bırbirini teliklemekte ve uyarım etki yaparak yeni fıkwrlerin doğmasına neden olmaktadwr. Fikirleri ilişkilendirirken birden fazla deney yapmak gereksizdir. Fıkırlerı ağdakı nkırlene bırleşîırerek, HrşkHendirerek yeni fıkirler bulmak imkânsızdwr.
Yorumlar
  • 0 Yorum