Gümrük Mevzuatı 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 8.Soru

8.Soru
Gümrük Mevzuatı 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 8.Soru
transkript: 8. Aşağıdakilerden hangisi dahilde ış eme n belgesinin kapatılabilmesi için müracaatta istenen belgelerden biri değ ildir? ) VVDVV Bağlayıcı menşei bilgwsi İhracat hstesi İthalat listesi Gümrük beyannameleri asılları Ekspeniz raporu m rrıU
Yorumlar
  • 0 Yorum