Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #19833

Aşağıdakilerden hangisi çalışanlarla ilişkiler düzenlenirken kurulacak iletişimde göz önünde bulundurulması gereken ilkelerden biri değildir?


Yönetim, çalışanlarla bilgileri paylaşmaya tam anlamıyla istekli olmalıdır.
Yönetim, iletişimin temel bir sorumluluk olduğunu anlamalı ve iletişime gereken önemi vermelidir.
İletişimin gerçekçi, güdüleyici ve işi kolaylaştırıcı olmasına özen gösterilmelidir.
Çalışan kitle ile iletişim kurarken, her bir grubun farklı özelliklerini göz önünde bulundurmalıdır.
Kurum içi iletişim informal bir yapıya sahip olmalıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum