Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #19910

Aşağıdakilerden hangisi satış promosyonu iletişim tarzlarından biridir?


Basın konferansı
Gazete tanıtımı
Radyo tanıtımı
Kupon dağıtma
Seminerler ve sempozyumlar

Yanıt Açıklaması: Basın konferansı, Gazete tanıtımı, Radyo tanıtımı, Seminerler ve sempozyumlar pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin iletişim tarzlarından iken Kupon dağıtma satış promosyonu iletişim tarzlarındandır.
Yorumlar
  • 0 Yorum