Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #19964

Aşağıdakilerden hangisi Rope Halkla ilişkiler planı aşamalarından biridir?


Güdümleme
Pazarlama
Reklam
Değerlendirme
Sonuçlandırma

Yanıt Açıklaması: Rope Halkla ilişkiler planı araştırma, hedefleme, programlama ve değerlendirme aşamalarından oluşur. Bu sebeple doğru şık D'dir.
Yorumlar
  • 0 Yorum