Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #20037

Stratejik planlama sürecinde, karar vermede kriterleri oluşturan resmi ve resmi olmayan kurallara ne ad verilir?


Vizyon
Misyon
Hedef
Politika
Taktik

Yanıt Açıklaması: Başarılı bir stratejik planlama sürecini oluşturmak için belli kavramları veya tanımları benimsemek gerekir: ( Soruda "politika" kavramı tanımlanmaktadır. ) 1- Vizyon (Vision): Yazılı ifade edilen konseptir. Temelini organizasyonun fonksiyonu, görevi ve bakış açısını belirler. 2- Misyon (Mission): Stratejiyi destekleyen organizasyonun en önemli isteğidir. 3- Strateji (Strategy): Amaçlara ulaşmak için eldeki güçlerin veya kaynakların dağıtım planıdır. 4- Politika (Policy): Karar vermede kriterleri oluşturan resmi veya gayrı resmi kurallardır. 5- Hedef (Objective): Amaçlardan daha uzun dönemli olarak görülen hedef, ölçülebilir ve başarılması gereken konuyu ifade eder. 6- Amaç (Goal): Kısa dönemdeki hedefleri ifade eden amaç, hedeflerin temel yapı taşını oluşturur. 7- Gaye (Aim): Hedef ve amacın kombinasyonu olan gaye uzun dönemli veya kısa dönemli olabilir. Umut ve arzu gibi unsurları da kapsayabilir. 8- Taktik (Tactic): Kısa vadeli hedeflere ulaşmada kullanılan kararlar ve aksiyonlardır.
Yorumlar
  • 0 Yorum