Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #20606

I) Kurumun kurumsallaşması ne düzeydedir? II) Kurumun satış ve pazarlaması hangi seviyededir? III) Kurum güvenlik gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde mi? IV) Kurum ne tür bir toplumsal sermayeye sahiptir? V) Kurum ne tür bir sembolik sermayeye sahiptir? Yukarıdakilerden hangileri sermayenin biçimleri üzerinden halkla ilişkilere yönelik bir analiz yapılabilmesi için sorulması gereken sorulardandır?


I, II ve III
II, IV ve V
I, IV ve V
III ve IV
II ve III

Yanıt Açıklaması: Sermayenin sayılan biçimleri üzerinden halkla ilişkilere yönelik bir analiz yapılabilmesi için, kurumun kurumsallaşması ne düzeydedir, kurum ne tür bir toplumsal sermayeye sahiptir ve bir kurum ne tür bir sembolik sermayeye sahiptir sorularının sorulması gereklidir.
Yorumlar
  • 1 Yorum
  • ramazan 26.09.2020 11:15:49

    sayfa düzeni ile ilgili bir ricam olacak. Sorularda maddeleri yan yana değilde alt alta verme şansı var mı?