Halkla İlişkiler Deneme Sınavı Sorusu #387941

I-Basın konferansı
II-Kupon dağıtma
III-İndirimli ürünler
IV-TV reklamları
V-Oyunlar ve çekilişler
Yukarıdakilerden hangileri ‘satış promosyonu’ faaliyetlerindendir?


I, II ve IV

 

I, III ve V

 

II, III ve IV

 

II, III ve V

 

III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

Tv reklamları, reklam faaliyetlerinden birine örnek iken; basın konferansları, pazarlama amaçlı halkla ilişkiler faaliyetlerine girmektedir. Kupon dağıtımı, indirimli ürünler sunulması ve oyunlar ile çekilişler ise satış promosyonu örneklerindendir.

Yorumlar
  • 0 Yorum