Halkla İlişkiler Ve İletişim 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru

12.Soru
Halkla İlişkiler Ve İletişim 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru
transkript: 12, Öğrenme, anlama, soyut düşünme, sebep-sonuç ilişkisini kavrama gibi zihinsel etkinliklere ne ad verilir? A) Bılmç B) AIgHama C) Düşünme D) Zekâ E) Biliş
Yorumlar
  • 0 Yorum